Team

Teamfoto juist
Directie

De directeur heeft de leiding van de school op zowel organisatorisch, onderwijskundig, financieel als personeelsgebied. De directeur is eindverantwoordelijk voor alles wat zich op school afspeelt.

Directeur: Caroline Boumans
E-mail: directie@nicolaasschool-odijk.nl 

caroline.boumans@nicolaasschool-odijk.nl

 

Groepsleerkrachten 2017-2018

Groep 1-2
Maandag t/m woensdag: Joeska Beemer
Donderdag en vrijdag: Myriam Mollink
E-mail: groep1-2a@nicolaasschool-odijk.nl

 

Groep 2-3

Maandag, dinsdag: Gabrie Bosboom
Woensdag t/m vrijdag: Ilse Roode
E-mail: groep2-3@nicolaasschool-odijk.nl

 

Groep 4
Renske de Groot
E-mail: groep4@nicolaasschool-odijk.nl

 

Groep 5
Maandag t/m woensdag: Margot Dekker
Donderdag en vrijdag: Marjolein Sannen
E-mail: groep5@nicolaasschool-odijk.nl

 

Groep 5-6
Maandag, dinsdag en donderdag: Renske Hanselaar
Woensdag: Marjolein Sannen
Vrijdag: Erik van Helsdingen
E-mail:
groep5-6@nicolaasschool-odijk.nl

 

Groep 6
Maandag t/m  woensdag: Coleta Vernooij
donderdag en vrijdag: Tanja Pen
E-mail: groep6@nicolaasschool-odijk.nl

 

Groep 7
Maandag en dinsdag: Sascha van Ettekoven
Woensdag t/m vrijdag: Marion van Delft
E-mail: groep7@nicolaasschool-odijk.nl

 

Groep 7-8
Maandag t/m woensdag: Yvette Italiaander- van der Lee
Donderdag en vrijdag: Jacqueline Schiphorst
E-mail: groep7-8@nicolaasschool-odijk.nl

 

Groep 8
Maandag en dinsdag: Erik van Helsdingen
Woensdag t/m vrijdag: Margot Huitema
E-mail: groep8@nicolaasschool-odijk.nl

 

Ondersteuning

Administratie & Conciërge
De conciërge verricht ondersteunende taken voor directie en groepsleerkrachten.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00 – 12.00 uur
Woensdag van 8.00 – 12.30 uur

Florine Ligtvoet

ICT coördinator

De ICT coördinator is verantwoordelijk voor een doelmatig gebruik van ICT op de school en het stimuleren en begeleiden van groepsleerkrachten in het gebruik van ICT. ICT wordt als middel gebruikt binnen de organisatie van de school en krijgt een steeds grotere rol binnen het onderwijs van de school.
Dinsdag

Erik van Helsdingen

 

Zorg

Intern Begeleider (IB)
De Intern Begeleider (IB-er) is belast met toezicht en ondersteuning van de groepsleerkrachten op het gebied van de leerlingenzorg. De IB-er bespreekt regelmatig met de groepsleerkracht alle leerlingen van de groep en ondersteunt vervolgens in het geven van onderwijs op maat. Indien gewenst kan de IB-er een Remedial Teacher inschakelen om aan een individuele leerling of een klein groepje leerlingen extra aandacht te besteden.

Caroline Boumans
E-mail: caroline.boumans@nicolaasschool-odijk.nl

Paulien Lagerweij
E-mail: ib@nicolaasschool-odijk.nl 

Remedial Teachers (RT)

De Remedial Teacher (RT-er) ondersteunt de groepsleerkracht door, op aangeven van de Intern Begeleider, individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen uit de klas te halen en deze extra aandacht te geven. De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijk voor het leerproces van de kinderen en zal de contacten met de ouders verzorgen.

Fia Oostrum
Mieke Seijfarth
Netty van Veldhuijzen

Vertrouwenspersonen

De interne contactpersonen (voorheen vertrouwenspersonen genoemd) zijn leerkrachten in de school, bij wie alle leerlingen en ook ouders terecht kunnen als ze met problemen zitten waarover ze graag een keer in vertrouwen willen praten. Het kan bijvoorbeeld gaan over pesten, seksuele intimidatie of mishandeling. Maar ook over een klacht.

Coleta Vernooij 
Joeska Beemer
Beide interne contactpersonen (icp) zijn te bereiken per mail via icp@nicolaasschool-odijk.nl

ICP folder voor kinderen
ICP folder voor ouders