Nieuws

Kerstkaart voor Ouderen

Datum: 15 december 2017

De feestdagen zijn voor velen een moment om even stil te staan bij de mensen die hun dierbaar zijn. Een moment om iemand te verassen met iets persoonlijks. Daarnaast is het een periode van gezelligheid, maar voor sommige mensen in Nederland is het juist een periode waarin zij de eenzaamheid meer dan normaal ervaren. Eenzame ouderen zijn hier een voorbeeld van. Het Nationaal Ouderenfonds wil dat zoveel mogelijk ouderen een kerstkaart ontvangen.

Het Nationaal Ouderenfonds heeft daarvoor scholen gevraagd om mee te doen aan de landelijke kerstkaartenactie. En de Nicolaasschool doet daar aan mee!

Doordat de actie een ongekend succes blijkt, heeft het Nationaal Ouderenfonds niet aan de grote vraag voor kerstkaarten kunnen voldoen. Gelukkig kunnen er van de St. Nicolaasschool drie groepen wel meedoen aan deze actie, namelijk groep 4, 5 en 7. De kinderen hebben in de groep gepraat over deze kerstkaartenactie a.d.h.v. een digibordles speciaal gemaakt voor deze actie. Wat is eenzaam? Ken jij iemand die eenzaam is? Wat schrijf je op de kaart? IJverig zijn de leerlingen aan de slag gegaan en het resultaat was hartverwarmend!

Misschien wilt u zelf ook meedoen aan de actie; dat kan! Ga naar https://www.ouderenfonds.nl/stuur-een-kerstkaart/ en volg de aanwijzingen op de website.