Extra verlof

Het is mogelijk om extra verlof aan te vragen, buiten de schoolvakanties om. De regelgeving die daarbij hoort is vastgesteld op basis van de wet op de leerplicht. Hier kunt u het formulier downloaden waarin u kunt vinden welke regels de school moet hanteren bij het toekennen of afwijzen van extra verlof en waarmee u ook het verlof kunt aanvragen. Wanneer u dit formulier heeft ingevuld, dan kunt u dat op school afgeven. Wij zullen dan binnen één week op deze aanvraag reageren, zodat u direct weet of de school met de aanvraag kan instemmen of niet. Wanneer u hier vragen over heeft, dan kunt u daarvoor altijd bij de school terecht.

Aanvraag geoorloofd verzuim