Klachtenprocedure

De St. Nicolaasschool werkt samen met u hard aan het onderwijs voor de kinderen. Toch kan het zo zijn dat u een vraag, opmerking of klacht hebt. Daarvoor kunt u altijd bij de school terecht. Dit kan via de schoolleiding of onze Interne Contactpersonen (ICP). Mocht dat toch niet leiden tot een oplossing, dan is daar ook de mogelijkheid tot het inschakelen van een Externe Contactpersoon. Hoe de klachtenprocedure werkt, en uit welke stappen deze bestaat, kunt u ook terugvinden in onze schoolgids, te downloaden op deze website.

ICP folder voor kinderen
ICP folder voor ouders