Ouderpanel


 

Wat is het Ouderpanel?

Het ouderpanel (OP) is een groep betrokken ouders die als klankbord of ouderraad dient voor de directie, het team en de ouders van de Nicolaasschool. Het ouderpanel signaleert richting de directie en het team. Het ouderpanel kan ook worden ingezet door het team voor advies rondom communicatieve en andere vraagstukken.

Het ouderpanel behandelt geen persoonlijke vraagstukken maar kan ouders misschien wel op gang helpen. Het ouderpanel denkt en praat mee over allerlei onderwerpen maar is nadrukkelijk geen bestuursorgaan. De voorzitter van het ouderpanel zit wel in het bestuur van de Oudervereniging (OV).

Het ouderpanel denkt mee, geeft signalen door en is een spreekbuis voor de ouders.

 

Hoe werkt het Ouderpanel?

Het ouderpanel komt een aantal keer per jaar bij elkaar om ingebrachte onderwerpen te bespreken. Dit koppelen we terug tijdens een gesprek met de directie (en het team).

 

Welke onderwerpen staan op de agenda?

  • Communicatie tussen school en ouders; wat gaat goed, wat kan beter?
  • Leerlingenzorg; passend onderwijs; wat leeft er bij ouders, waar werkt school aan?
  • Schoolklimaat: ieder kind heeft recht op een veilige schoolomgeving
  • Diverse onderwerpen die aangedragen worden door of via leden van het ouderpanel, denk aan tussenschoolse opvang, innovatie en ontwikkeling.

Ook kan het team het ouderpanel of leden daarvan benaderen om mee te denken over verschillende onderwerpen zoals de ontwikkeling van de nieuwe website of meelezen met een enquête.

 

Contact met het Ouderpanel

Het ouderpanel bestaat uit:

 Irma Stoffels

 Hanifa el Ahmadi

 

En dit schooljaar verwelkomen wij twee nieuwe leden:

Onze nieuwe voorzitter, Thalco van der Linden

Ik ben de vader van Tijn uit groep 5 en Floor in groep 1.

Wij zijn dec 2015 komen wonen in Odijk en hebben bewust gekozen voor de Nicolaas school.

Met name de betrokkenheid van de docenten met de leerlingen, de keuze van het lesmateriaal en de bijbehorende lesmethode en de vreedzame school spreekt ons erg aan als ouders.

Ik ben bij het ouderpanel gekomen om graag als sparringpartner te fungeren voor de schoolleiding.

Zelf ben ik van mening dat opvoeden hand in hand gaat met school en dat je het SAMEN alleen maar kan doen. Dat betekent voor mij dan ook ondanks de drukke baan van mijzelf en mijn vrouw wij toch graag betrokken willen zijn met de school. Tijden veranderen net als de meningen over wat is nu goed onderwijs.

Door mijn rol in het ouderpanel ben ik van mening dat wij als klankbord van alle ouders kunnen helpen met het elke dag naar school gaan een beetje leuker en leerzamer kunnen maken. Van het verleden kunnen we alleen maar leren, helaas niet veranderen, de toekomst kunnen we samen wel vormgeven.

In mijn vrije tijd sport ik graag, fitness maar ook hockey net als onze zoon Tijn bij HC Krommerijn waar ik ook actief ben als vrijwilliger als voorzitter van de sponsorcommissie. Ook ga ik graag met mijn vrouw Michelle (en de kids) er op uit. Genieten van al het moois wat er in de wereld is.

 

Winfried van Kouwen 

Ik ben de vader van Sascha uit groep 5/6 en Jort uit groep 4.

Ik ben in het Ouderpanel gegaan omdat ik het belangrijk vind om een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van de school waarop mijn kinderen zitten.

Daarnaast vind ik het belangrijk om als ouder actief betrokken te zijn bij het beleid van de school.

Door met de directie van de school te “sparren” over onderwerpen die ons als ouders bezighouden kunnen we richting geven aan het beleid van de school en de inspraak van de ouders daarin vergroten.

Samen met de schoolleiding kunnen we de school elke dag een stukje beter maken!

In mijn vrije tijd kan je me vinden op de racefiets in de prachtige omgeving van Odijk of langs de voetbalvelden van SV Odijk of de hockeyvelden van HC Krommerijn om te genieten van het sporten van mijn kinderen. 

 

 

Ouders kunnen leden van het Ouderpanel persoonlijk benaderen met een onderwerp. Er is ook een emailadres ouderpanel@nicolaasschool-odijk.nl.

Bij de hoofdingang van school is een brievenbox waarin ouders papieren (anonieme) input in kwijt kunnen. Het ouderpanel geeft zo snel mogelijk antwoord en eventuele terugkoppeling over de voortgang.