Visie

Missie

De missie van de Nicolaasschool is ‘Werken aan geluk’. Het doel van de school is de kinderen te helpen ontdekken wie ze zijn, wat zij belangrijk vinden en hoe zij zich verhouden tot anderen. Want kinderen kunnen goed zijn voor anderen en hun omgeving als het met hen zelf goed gaat. De school vormt een mini-samenleving waar kinderen deze kwaliteiten kunnen oefenen. In het verlengde van de ervaringen en oefeningen die kinderen thuis en buiten school opdoen. Als ze leren geloven in zichzelf en in hun eigen kracht kunnen ze bewust werken aan hun eigen geluk en dat van de ander. Het gaat om keuzes kunnen maken, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken, empathie en begrip kunnen voelen en tonen, juist vanuit een sterke en weerbare eigen identiteit.

De St. Nicolaasschool is een katholieke school. Wij leven en leren met respect voor elkaar en elkaars mogelijkheden. Belangrijke momenten in het leven van de kinderen en de school vieren we samen, evenals de christelijke feestdagen. De school staat open voor gezinnen van alle mogelijke achtergronden.

 

Visie

Wij willen een school zijn waar kinderen hun persoonlijk leiderschap kunnen ontwikkelen, zodat ze een nu onbekende toekomst met vertrouwen omarmen.

In de Nicolaasschool:

 • Mag je zijn wie je bent;
 • Gaan we open, eerlijk en vriendelijk met elkaar om;
 • Horen conflicten erbij en lossen we ze samen op;
 • Werken we samen om vooruit te komen;
 • Zorgen we voor elkaar en onze omgeving.

We zijn een Vreedzame School. Kind, ouders en school werken op een positieve manier samen. We hebben hoge verwachtingen van elkaar want iedereen heeft talenten. In ons onderwijsprogramma stemmen we af op leerniveau, zodat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en persoonlijk succes kan ervaren. De Nicolaasschool is een lerende organisatie. We zijn bereid om ons steeds verder te ontwikkelen en borgen de onderwijskwaliteit. Dit doen we onder meer door het delen van ervaringen en kennis.

En ook wij werken aan onze persoonlijke ontwikkeling, zodat we ons kunnen blijven verbeteren en daarin een voorbeeld kunnen zijn voor onze leerlingen.

 

Om onze missie te verwezenlijken:

 • Leren we samen met respect voor elkaar en elkaars mogelijkheden;
 • Zijn ouders onze pedagogische partners;
 • Kennen we een sluitend geheel van leerlingbegeleiding van vroegtijdige signalering tot een passend gedifferentieerd aanbod;
 • Is onze didactische aanpak gebaseerd op het activerende directe instructiemodel, coöperatief leren en werkvormen gericht op het bevorderen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces;
 • Werken wij op katholieke grondslag wat zich uit in de normen en waarden van de school en het gezamenlijk vieren van belangrijke momenten in het leven van de kinderen;
 • Biedt de Nicolaasschool haar medewerkers uitdagend werk in een slagvaardige en toekomstgerichte organisatie.