Veelgestelde vragen

1. Waar vind ik een aanmeldingsformulier voor een nieuw kind op school?
Pagina inschrijfformulier

 

2. Wat is het continurooster en hoe gaat dit in zijn werk?
Zie voor meer informatie de Schoolgids van dit jaar, op de website te vinden bij Schoolgids.

 

3. Hoe gaat het wennen in zijn werk?
In de zes weken voorafgaand aan de 4e verjaardag van uw kind wordt u verzocht contact op te nemen met de groepsleerkracht voor het maken van wenafspraken. Uw kind heeft de mogelijkheid om vijf dagdelen te komen wennen in de nieuwe groep. Dit is van 8.30-11.45u.

 

4. Groep 1-2 is een combinatie groep, hoe gaat dat in zijn werk?
In de groepen 1-2 zitten kinderen van 4 tot en met 6 jaar. Bij het aanbieden van de leerstof wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van het kind. We hebben activiteiten in de grote kring, deze zijn klassikaal. Alle kinderen krijgen hetzelfde aangeboden. Daarnaast hebben we kleine kringactiviteiten. Tijdens deze activiteiten krijgen kinderen van hetzelfde niveau leerstof aangeboden. Tijdens de werklessen worden de opdrachten aangepast aan het niveau van het kind.

 

5. Hoe worden kinderen welkom geheten op hun eerste schooldag? Doet de juf iets speciaals? Hoe zit het met wel of niet trakteren?
De leerkracht staat bij de deur en zal u en uw kind welkom heten. Voor uw kind staat er een stoeltje in de kring voorzien van naam. Als alle ouders weg zijn en de dag begint zal de leerkracht uw kind nogmaals welkom heten en ook aan de andere kinderen voorstellen. Of u uw kind wilt laten trakteren als het 4 jaar geworden is moet u even overleggen met de leerkracht.

 

6. Hoe verloopt het bovenstaande als een kind gelijk met ‘de grote meute’ na de zomervakantie instroomt? Is er dan aandacht voor de nieuwkomers en op welke manier?
In overleg met de leerkracht kunt u er voor kiezen of het kind om 8.30u naar school komt, gelijk met de andere kinderen. Aangezien de groepen dan klein zijn en er meestal niet veel nieuwe leerlingen de eerste schooldag komen zal er voldoende aandacht voor uw kind zijn. Als u denkt dat dat te druk is voor uw kind kunt u afspreken dat u uw kind om 9.30u komt brengen. De andere kinderen zijn dan aan het spelen en de leerkracht heeft tijd om uw kind op te vangen.

 

7. Hoe wordt omgegaan met kinderen die geen wendagen hebben gehad omdat ze voor of in de zomervakantie 4 zijn geworden?
Aan het eind van het schooljaar wordt er altijd een doorschuifmoment georganiseerd. Dit is het moment dat alle kinderen van de nieuwe groep bij elkaar komen met hun nieuwe juf, dus ook de kinderen die na de zomer voor het eerst gaan starten.

 

8. Mag mijn kind haar/zijn fiets op het schoolplein neerzetten tijdens de schooldag?
De kinderen uit de groepen 1-2 mogen hun fiets in de rekken op het schoolplein zetten. Aan de leerkracht van uw kind kunt u vragen welke rekken voor welke groepen zijn.

 

9. Welke deur geeft toegang tot de klas van mijn kind?
Iedere klas (behalve de groepen in de schoolwoningen) heeft 2 toegangsdeuren. De ene deur is te bereiken via de hoofdingang. De andere deur is te bereiken via het schoolplein. Voor de groepen 1-2 zijn 2 toegangsdeuren op het plein. Welke deur voor uw kind het meest geschikt is kunt u bij uw eerste bezoek aan de klas bepalen.

 

10. Mag ik mee de klas in bij het brengen van mijn kind?
Om 8.20u gaan de deuren open en u kunt uw kind dan in de klas brengen. Om 8.30u gaat de 2e bel en verlaten de ouders de klas zodat we kunnen beginnen.

 

11. Waar mag ik wachten als ik mijn kind uit school haal?
U kunt wachten op het schoolplein bij de deur het dichtst bij de klas van uw kind. Als de kinderen nog buiten spelen, wordt u verzocht te wachten met op het speelplein te komen tot de kinderen naar binnen zijn om hun spullen te halen en de dag af te sluiten.

 

12. Hoe vindt de overdracht met de BSO plaats?
De kinderen die naar de BSO gaan wachten bij de deur tot zij opgehaald worden door een leid(st)er van de BSO. Daarmee lopen ze naar de BSO.

 

13. Moet ik het doorgeven als mijn kind door een ander dan ikzelf wordt opgehaald en zo ja, hoe en bij wie?
Ja, als u uw kind brengt kunt u dat aan de leerkracht doorgeven.

 

14. Wat doet de leerkracht als de ouder of verzorger niet aanwezig is om het kind op te halen?
De leerkracht neemt uw kind weer mee naar de klas en zal naar huis of een mobiel nummer bellen om te overleggen wat er is.

 

15. Kan de lunch van mijn kind gekoeld staan?
Ja, voor iedere groep is er een koelkast aanwezig.

 

16. Wat voor een soort gymspullen moet ik kopen? 
We willen graag dat de kinderen gymspullen hebben die ze zelf aan en uit kunnen trekken en dichtmaken. Gymschoenen moeten goed passen. Als ze te groot zijn kan een kind er niet goed op lopen, rennen, klimmen en klauteren. Daarnaast is het belangrijk dat de zolen van de schoenen niet te makkelijk glijden. Daarom zijn balletschoentjes niet geschikt.

 

17. Welke contactmomenten met de leerkracht zijn er en hoe zijn die over het jaar verdeeld (intake, kennismaken, evaluatie, huisbezoek e.d.)?
Als uw kind daadwerkelijk is gestart bij ons op school, zal u na ongeveer zes weken worden uitgenodigd voor een nader kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht. U krijgt hiervoor een vragenformulier mee naar huis met het verzoek deze ingevuld mee te nemen naar het gesprek. Ook wordt er na 6 weken een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Verder zijn er oudergesprekken. De data hiervoor kunt u terugvinden op de kalender.

 

18. Hoe wordt omgegaan met thuishouden wegens bijvoorbeeld vermoeidheid, een te grote overgang e.d.?
Als een kind 4 jaar is, is het niet leerplichtig en mag het dus thuis blijven. Als leerkracht stellen wij het wel op prijs dat u het even overlegt zodat wij weten wat er is. Als wij als leerkracht merken dat uw kind erg moe is, dan zullen wij dat ook met u overleggen en adviseren om hem/haar een dagje of middagje thuis te houden.