Nieuws

Workshop-avond Voor ouders-Door ouders.

Datum: 2 februari 2018

Wij kijken terug op een zeer geslaagde thema-avond! De thema-avond ‘Voor ouders- Door ouders’ stond in het teken van verschillende workshops.
  1. CvE en SOT: Ouders kregen hier informatie over de ondersteuning die de school krijgt vanuit deze twee instanties.
  2. ADI-les rekenen: Hoe ziet een rekenles op de Nicolaasschool er uit?
  3. Engels
  4. Vreedzame School
  5. Muziekles
  6. Workshop Rots en Water
  7. Workshop logopedie
  8. Bordsessie LeerKracht: Dit schooljaar zijn wij gestart met een nieuwe manier van vergaderen. Samen met ouders hebben wij een bordsessie gedaan.  

Ook was er een markt waarin te zien en te horen was wat wij als Nicolaasschool allemaal aanbieden.

  1.